71808_406621396095437_169127715_n

Advertisements
Categories: Uncategorized | ใส่ความเห็น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นจัดกิจกรรม OpenHouse

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นจัดกิจกรรม OpenHouse มีการจัดนิทัศการแสดงผลงานของนักศึกษาแต่ละคณะวิชา จึงขอเชิญชวนเข้าชมนิทัศการ ในวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556

Categories: Uncategorized | ใส่ความเห็น

บลอกที่ WordPress.com .